Erityinen tuki

Tarjoamme erityistä tukea sitä tarvitseville opiskelijoille

Lukiossa erityistä tukea voidaan antaa opiskelijoille, jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan tai joiden opiskelun edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai oppimisvaikeuksien, kuten lukivaikeuksien vuoksi.

Opiskelijat saattavat tarvita erityistä tukea myös mielenterveysongelmien tai elämänhallintaan liittyvien ongelmien vuoksi. Opiskelijoille tehdään tarvittaessa LUKI-testi mahdollisten lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvien tai muiden oppimisvaikeuksien havaitsemiseksi.

Nilsiän lukiossa opiskelijaa voi auttaa ryhmän- ja opinto-ohjaajan lisäksi opettajien yhteinen oppilashuoltokokous, erityisopettaja tai moniammatillinen opiskelijahuoltoryhmä.

Opiskelijahuollossa toimii kolme ryhmää

Opiskelijahuollon tehtävänä on opiskelijoiden kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen kokonaisvaltainen tukeminen. Tärkeää on varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ennaltaehkäisy. Nilsiän lukiolla on koulukohtainen opiskeluhuollon suunnitelma. Opiskelijahuollossa toimii kolme ryhmää. Opiskelijahuollon ohjausryhmästä vastaa koulutuksen järjestäjä.

Koulukohtainen opiskeluhuoltoryhmä vastaa koulun opiskelijahuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista yhteisöllisesti. Ryhmään kuuluvat rehtorin lisäksi terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, erityisopettaja, oppilaanohjaaja, opetushenkilöstön edustaja, opiskelijoiden edustaja ja huoltajien edustaja. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen opiskelijahuollon toteuttaminen ja kehittäminen. Yhteisöllinen opiskeluhuoltotyöryhmä kokoontuu 3-4 kertaa lukuvuoden aikana.

Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja opiskelijahuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kutsuu koolle opetushenkilöstön tai opiskelijahuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden yhteistyötahojen tai opiskelijoiden läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää opiskelijan kirjallista suostumusta.

Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa lähes päivittäin koululla. Opiskelija voi hakeutua lääkärille tai psykologille itse suoraan tai kouluterveydenhoitajan kautta. Koulukuraattori on tavattavissa aamupäivisin yhtenäiskoulun puolella työhuoneessaan. Psykologi ottaa vastaan ajanvarauksella terveydenhoitajan tiloissa.

Yhteystiedot:

Terveydenhoitaja Sari Tirkkonen, p. 0447 482 559 sari.tirkkonen(a)kuopio.fi

Koulupsykologi Anu Pohjanjousi, p. 044 7184815 anu.pohjanjousi(a)kuopio.fi

Koulukuraattori Anna Matra, p. 044 7184808 anna.matra(a)kuopio.fi

Erityisopettaja Tarja Sorsa 044 748 2210 (8.2. – 4.6.2022) tarja.sorsa(a)opedu.kuopio.fi