Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus tukee opiskelijaa opinnoissa ja opastaa jatko-opintoihin

Opinto-ohjaus tukee opiskelijaa opinnoissa ja huolehtii, että hän oppii jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisessä tarvittavia tietoja ja taitoja.

Opinto-ohjaus on aineenopettajan, ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan yhteistyötä. Se kattaa ohjauksen ennen opiskelun alkua, opintojen aikana sekä niiden päättövaiheessa.

Opinto-ohjaaja opastaa jatko-opintoihin. Myös aineenopettajilta voi kysyä vinkkejä jatko-opintomahdollisuuksista. Syventäviä ja soveltavia kursseja kannattaa valita niistä aineista, jotka tukevat parhaiten jatko-opintoja.