Oppiaineet

äidinkieli ja kirjallisuus
ruotsi
vieraat kielet
englanti
espanja
ranska
saksa
venäjä
matematiikka
biologia
maantiede
fysiikka
kemia
uskonto
elämänkatsomustieto
filosofia
historia
yhteiskuntaoppi
psykologia
musiikki
kuvataide
liikunta
alppihiihto
terveystieto
opinto-ohjaus
tietotekniikka
ilmaisutaito
viestintä ja tiedotus