Ryhmänohjaus

Ryhmänohjaaja seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opintojen edistymistä

Ryhmänohjaus on osa opiskelijan opintoja sekä ohjaus- ja tukipalvelua Nilsiän lukiossa. Tavoitteena on opintojen etenemisen ja seurannan tehostaminen, varhainen reagointi myös opiskelijan muihin ongelmiin, oppilashuollon kehittäminen ja yhteinen vastuu opiskelijan ohjauksesta.

Ryhmänohjaaja toimii ennaltaehkäisevässä roolissa. Hän puuttuu ajoissa opiskelijoiden poissaoloihin ja käyttäytymisessä tai opintomenestyksessä tapahtuneisiin muutoksiin. Ryhmänohjaaja tiedottaa havainnoistaan opiskelijahuoltohenkilöstölle.