Robot Dance

Robot Dance-hanke vie digitaitojen merkityksen seuraavalle tasolle sitouttamalla mukana olevat koulut ja opiskelijat toimimaan innovatiivisesti kehittäen neljännen teknologisen vallankumouksen vaatimia taitoja. Hanke kehittää opettajien ohjelmointi- ja robotiikkataitoja. Opettajat kehittävät yhdessä asiantuntijoiden kanssa opettajainkoulutusmateriaalia sekä opiskelijoille harjoitusmateriaalia. Hankkeen aikana selvitetään opiskelijoiden, opettajien ja huoltajien asenteita ja ajatuksia digioppimista kohtaan. Hankkeen lopussa selvitetään niin ikään tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia.

Hankkeen aikana toteutetaan koulutustilaisuuksia, opiskelijavaihtoja sekä  yleisötapahtumia, joissa tiedotetaan hankkeen aikaansaannoksista. Hankkeen grande  finale on kaikkien yhteistyökoulujen yhdessä  ja samanaikaisesti toteuttama robottitanssi, joka toteutetaan ohjelmoimalla kaikkien koulujen robotit tanssimaan samaan tahtiin.

Mukana hankkeessa ovat Suomesta Nilsiän lukio, Kuopion klassillinen lukio, Savonlinnan lyseo sekä kouluja Espanjasta ja Walesista.