Vertaisohjaus

Tutortoiminta muodostaa vertaisohjauksen kivijalan

Tutortoimintaan kytkeytyy lukion muu tuki- ja ohjausjärjestelmä oppilaskuntatoiminta mukaan lukien.

Tutortoiminta palvelee laajempia opiskelulle asetettavia tavoitteita, kuten hyvien elämän eväiden ja korkean yleissivistyksen saavuttamista. Opiskelijat pyritään saamaan mukaan kehittämistyöhön.Tutortoiminta tukee yhteisöllisyyttä, ryhmätyötaitoja ja yhteisvastuuta.

Tutorit ovat opiskelijoiden kanssakulkijoita, vertaistukea, ”tuntosarvet” koulun arjessa. He toimivat myös Nilsiän lukion esittelyn ja markkinoinnin apuna.

Tutor auttaa uutta opiskelijaa sopeutumaan uuteen opiskeluympäristöön ja pääsemään alkuun opinnoissaan. Tutorit ovat myös opettajien sekä ryhmän- ja opinto-ohjaajan apuna.